Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii

We wrześniu 2022 Budynek City Gate zasilany był zieloną energią elektryczną w Elektrowni Wodnej Wrocław I.

Elektrownia położona jest we Wrocławiu na rzece Odrze, a dokładniej na jej odnodze przepływającej przez Śródmiejski Węzeł Wodny, tzw. Odrze Południowej. Budynek elektrowni jest przykładem architektury przemysłowej, reprezentującym styl „Neues Bauen” lat 20 XX wieku. Uroczystość przekazania Elektrowni Południowej władzom miasta odbyła się 2 maja 1924 roku. Obecnie w elektrowni pracują dwie turbiny Kaplana produkcji CKO Blansko wraz z generatorami synchronicznymi Skoda Plzen oraz dwa nowe turbozespoły z turbinami śmigłowymi umieszczonymi w spiralach sprzężone bezpośrednio z trójfazowymi generatorami asynchronicznymi. Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych potwierdza zakup zielonej energii przez spółkę Ogrodowa- Inwestycje, właściciela Budynku City Gate.