Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii

W październiku 2022 budynek City Gate zasilany był energią elektryczną wyprodukowaną w  Farmie Wiatrowej Lipniki.

Lipniki to nowoczesna farma wiatrowa uruchomiona w lipcu 2011 r., zlokalizowana w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, na terenie gminy Kamiennik (powiat nyski). Farma składa się z 15 elektrowni wiatrowych RE-power MM92.NH.80. Jej moc całkowita wynosi 30,75 MW. Turbina REpower MM92 charakteryzuje się max mocą jednostkową 2,05 MW i jest osadzona na stalowych wieżach rurowych o wysokości 80 m posadowionych na fundamentach o wysokości całkowitej 3,30 m.Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych potwierdza zakup zielonej energii przez spółkę Ogrodowa- Inwestycje, właściciela Budynku City Gate.