Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii

W lipcu 2022 Budynek City Gate zasilany był zieloną energią elektryczną wyprodukowaną w Farmie Wiatrowej Zagórze. 

Farma została uruchomiona na początku lutego 2003 roku i była jedną z pierwszych „zawodowych” farm wiatrowych w Polsce. Powierzchnia, zajmowana przez pojedynczą elektrownię, to niecałe 0,04 hektara , lecz farma jako cała zajmuje powierzchnię 225,2 ha  co nie przeszkadza w rolniczym wykorzystywaniu obszaru pomiędzy wiatrakami.

Prędkość wiatru, konieczna do uruchomienia turbin, to 4 m/s. Pełna moc jest osiągana przy prędkości wiatru 14 m/s, a przy prędkości 25 m/s następuje automatyczne wyłączenie turbin.

Każdego roku farma produkuje od 56 do 72 mln KWh energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu energii przez koło 25 tysięcy polskich gospodarstw domowych.Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych potwierdza zakup zielonej energii przez spółkę Ogrodowa- Inwestycje, właściciela Budynku City Gate.