City Gate zasilony zieloną energią w kwietniu

W kwietniu 2022 Budynek City Gate zasilany był zieloną energią elektryczną wyprodukowaną w Farmie Wiatrowej Dobrzyń.

Farma Wiatrowa  zlokalizowana jest  w województwie kujawsko-pomorskim, została oddana do eksploatacji w lutym  2010 r., a w jej skład wchodzi 17 elektrowni o typie Vestas V90 o mocy jednostkowej 2 MW. Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych potwierdza zakup zielonej energii przez spółkę Ogrodowa-Inwestycje, właściciela Budynku City Gate.