City Gate zasilony zieloną energią w lutym

W lutym 2022 Budynek City Gate zasilany był zieloną energią elektryczną wyprodukowaną w Farmie Wiatrowej Gołdap.

Farma zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, została oddana do eksploatacji w 2011 r., a w jej skład wchodzi 16 elektrowni o typie Vestas V90 3 MW.

Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych potwierdza zakup zielonej energii przez spółkę Ogrodowa- Inwestycje, właściciela Budynku City Gate.