City Gate zasilony zieloną energią w styczniu

W styczniu 2022 Budynek City Gate zasilany był zieloną energią elektryczną wyprodukowaną w Farmie Wiatrowej Śniatowo.

Farma zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, została oddana do eksploatacji w 2010 r., a w jej skład wchodzi 16 elektrowni o typie V90 2 MW.

Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych potwierdza zakup zielonej energii przez spółkę Ogrodowa- Inwestycje, właściciela Budynku City Gate.