Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

20 listopada 2021  rozpoczął  się Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction EWWR) i trwać będzie do 28 listopada br.

EWWR to inicjatywa mająca na celu promowanie wdrażania działań uświadamiających na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami i odpadami. Główne hasło inicjatywy to: Redukuj odpady w swoim życiu codziennym.  Działania realizowane w ramach EWWR opierają się o zasadę „3R”, będącą jednym z filarów zrównoważonego rozwoju: reduce (redukuj), reuse (ponownie używaj),  recycle (poddawaj recyklingowi), Budynek City Gate dołączył do akcji EWWR.

W czasie Tygodnia EWWR wyświetlamy na telewizorach w windach informacje  na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz ciekawostki związane z selektywną gospodarką odpadami. W latach 2022-2023 Budynek City Gate będzie zasilany zieloną energią. Dążymy do neutralności klimatycznej.