Podsumowanie Roku

Spółka Ogrodowa Inwestycje realizuje  strategię „Rozwój w równowadze” w ramach której  w Budynku City Gate podejmowane są działania mające na celu neutralność klimatyczną. W roku 2021 zrealizowano następujące działania proekologiczne i prospołeczne:

 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez:
  • Instalacja oświetlenia LED w częściach wspólnych, Centrum Konferencyjnym, Centrum Biznesowym, garażu oraz w oznakowaniu zewnętrznym budynku;
  • Montaż czujek ruchu w toaletach i pomieszczeniach socjalnych;
  • Zakup zielonej energii (na lata 2022-2023 została zakupiona zielona energia)
  • Modernizacja instalacji budynkowych (falowniki, zakup nowego agregatu chłodniczego, wymiana pionów)
 • Wprowadzenie selektywnej gospodarki odpadami
 • Cykliczne organizowanie akcji społecznych (akcje krwiodawstwa, akcje charytatywne, zbiórki dla schronisk)
 • Rozbudowywanie i ulepszanie infrastruktury dla rowerzystów (zwiększenie liczby stojaków na rowery, stacja naprawy rowerów, modernizacja natrysków)