Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii

W listopadzie 2022 budynek City Gate zasilany był energią elektryczną wyprodukowaną w  Farmie Wiatrowej Dobrzyń.

FW Dobrzyń to nowoczesna farma wiatrowa oddana do eksploatacji w lutym 2010 r., zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim. Farma składa się z 17 elektrowni wiatrowych Typ: Vestas V90 o mocy jednostkowej 2 MW.

Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych potwierdza zakup zielonej energii przez spółkę Ogrodowa- Inwestycje, właściciela Budynku City Gate.