City Gate zasilony zieloną energią w maju

W maju 2022 Budynek City Gate zasilany był zieloną energią elektryczną wyprodukowaną w Elektrowni Wodnej Czchów.

Elektrownia wodna Czchów jest częścią zapory zbudowanej w latach 1936-1949 na Dunajcu w miejscowości Czchów.

Wyposażenie elektrowni stanowią dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana z regulacją położenia aparatu kierowniczego ustawiającego przepływ wody przez turbinę i regulacją łopat wirnika turbiny dla optymalizacji pracy turbiny i ograniczenia zjawisk kawitacyjnych.

Zaporę ziemną wybudowano ze żwiru oraz piasków gruboziarnistych z ekranem w postaci płyt betonowych.

Ostatnia modernizacja:

  • Hydrozespół nr 1 – 2005 r.
  • Hydrozespół nr 2 – 2004 r.

Certyfikat Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych potwierdza zakup zielonej energii przez spółkę Ogrodowa- Inwestycje, właściciela Budynku City Gate.